no image
Privacy Level: Open (White)

Hans Axel von Fersen (1755 - 1810)

Hans Axel von Fersen
Born in Swedenmap
Ancestors ancestors
[spouse(s) unknown]
Descendants descendants
Died in Stockhom, Swedenmap
Profile last modified | Created 31 Jan 2017 | Last significant change: 21 Jul 2020
14:19: EditBot WikiTree edited the Biography for Hans Axel von Fersen (1755-1810). (Template:WikiData to External Link) [Thank EditBot for this]
This page has been accessed 448 times.
This profile lacks source information. Please add sources that support the facts.
Swedish Flag
Hans Axel von Fersen is Swedish.
Join: Sweden Project
Discuss: sweden

Biography

Hans Axel was born in 1755. Hans Axel von Fersen ... He passed away in 1810.[1]


Although it's not certain, Axel is thought to be Marie Antoinette's lover. He also arranged the unsuccessful escape of the royal couple.

Vitals

b. 04 SEP 1755 Stockholm[2][3]
d: 20 JUN 1810 Stockholm[4][3]
Hans Axel von Fersen, även känd som Axel von Fersen d.y., född 4 september 1755 i Stockholm, död 20 juni 1810 i Stockholm, var en svensk greve, generallöjtnant, riksmarskalk och ambassadör. Han var även en av rikets herrar, serafimerriddare och Kommendör med stora korset av Svärdsorden. Han var son till Axel von Fersen d.ä. och Hedvig Catharina De la Gardie. Mordet på honom kallas Fersenska mordet.
Axel von Fersen var militär och politiker samt en tidstypisk representant för hovstilen vid Gustav III:s hov. Han var franska drottningens Marie Antoinette gunstling och planerade och deltog i den franska kungafamiljens misslyckade flyktförsök 1791. Han deltog i det amerikanska frihetskriget på kolonialisternas sida mot den brittiska kronan. Han fick en spektakulär död då han mördades på grund av falska rykten om att ha varit inblandad i den svenske kronprinsen Karl August:s död 1810.[1]
Axel von Fersen anses vara upphovet till Röda nejlikan – The Scarlett Pimpernel.
Vid 14 års ålder fick han enligt tidens sed för adelssöner fara ut i Europa – på grand tour – för att avsluta sina studier vid en skola i Braunschweig, därefter fortsatte han med krigsakademin i Turin, språkstudier samt vistades vid de europeiska hoven. Efter tre år i Tyskland kom han till Paris 1773. Våren 1774 reste han till London.
Till Sverige och åter till Frankrike
I december 1774 återvände von Fersen till Sverige. Här tjänstgjorde han i svenska armén och deltog i livet vid Gustav III:s hov.
1778 reste han till London för att senare samma år vara tillbaka i Frankrike, där han redan 1770 antagits till löjtnant vid franska regementet Royal-Bavière och nu utnämndes till överste. Han presenterades vid franske kungens hov och favoriserades snart av den unga drottningen Marie Antoinette vilket gav upphov till skvaller om att han var hennes älskare, men ingenting om detta har bevisats. Han fick en förhållandevis viktig utrikespolitisk roll för Sverige.
Under amerikanska revolutionen deltog fransmännen på kolonialisternas (de blivande amerikanernas) sida, och von Fersen, likt många andra, ville passa på att få erfarenhet från denna möjliga hjälteskapande händelse, samt befordran. von Fersens roll under detta krig var framför allt i egenskap av tolk och officer, då han behärskade både engelska och franska. Tack vare dessa språkinsikter fick han möjligheten att träffa den blivande presidenten George Washington och agera tolk mellan denne som inte kunde ett ord franska, och den franska expeditionens ledare greve de Rochambeau, vilken inte kunde engelska. Vidare utmärkte sig von Fersen vid slaget vid Yorktown 1781, efter vilket kriget vändes till amerikanernas fördel och möjliggjorde deras nationsskapande 1783. För sina insatser under kriget dekorerades von Fersen med den prestigefyllda Cincinnatusorden. Han blev överste för ett eget regemente, Royal suédois, 1783.
Efter återkomsten till Sverige åtföljde von Fersen på hösten 1783 Gustav III på dennes italienska resa som varade nära ett år och besökte därunder med kungen bland annat Paris där han åter träffade Marie Antoinette.
1785 återvände von Fersen till Paris där han vistades till 1791 med vissa avbrott, bland annat 1788 då han deltog i Gustav III:s ryska krig. I Paris lär det ha uppstått ett kärleksförhållande till Marie Antoinette som gjort honom världshistoriskt ryktbar. När franska revolutionen bröt ut 1789 fick von Fersen Gustav III:s uppdrag att vara rapportör om vad som skedde i Frankrike. von Fersen organiserade tillsammans med Louis Auguste Le Tonnelier de Breteuil kungafamiljens flyktförsök i juni 1791, då han beledsagade de flyende till Bondy, ett par mil från Paris, men sedan tog en annan väg än de för att leda förföljare på villospår. Då den kungliga familjen greps i Varennes var von Fersen inte med. Han lyckades rädda sig över den franska gränsen in i Belgien. I Bryssel vistades han till 1794, då han hemkallades till Sverige, sysselsatt med diplomatiska underhandlingar. Även med det franska kungaparet underhöll han hemliga förbindelser och besökte förklädd Paris i februari 1792.
16 mars 1792 mördades Gustav III på en maskeradbal på operan i Stockholm och Sverige hade förmyndarstyrelse 1792-1796 då Gustav IV Adolf tillträdde. I Sverige fick von Fersen en roll inom den svenska politiken. Han sändes av Gustav IV Adolf 1797 till kongressen i Rastatt som ambassadör. Vid hovet i Baden uppgjorde han giftermålskontraktet mellan Gustav IV Adolf och prinsessan Fredrika Dorotea Vilhelmina. 1799 utnämndes han till excellens samt kansler vid Upsala universitet och 1801 till riksmarskalk. Vid åtskilliga tillfällen var von Fersen tillförordnad medlem av riksrådet. Vid utbrottet av Sveriges krig mot Napoleon 1805 följde han kungen till Tyskland. I revolutionen i Sverige 1809 deltog han ej. 29 mars 1809 avsattes kungen. von Fersen var gustavian och ville att kronnprins Gustav skulle tillträda. Han hade påverkats av vad han sett av frihetens verkningar i Frankrike och ville inte ha konstitutionell monarki utan inskränka makten till envälde.
Gustav Adolfs efterträdare Karl XIII var åldrad och barnlös, han hade ingen tronföljare. Då den utsedde tronföljaren, den danske prinsen Karl August, plötsligt avled av apoplexi på Kvidinge hed i Skåne 1810 spred sig ett rykte att denne blivit förgiftad och att Axel von Fersen och hans syster Sophie Fersen – grevinnan Piper – låg bakom detta. Det ryktades om att prinsens livmedikus var von Fersenshusläkare.
Ryktet om att prinsens dödsfall skulle ha varit mord gjorde bland annat gällande att det var familjen von Fersen som låg bakom. När liktåget med prinsens kista kom upp mot huvudstaden, mötte von Fersen som riksmarskalk upp för att enligt protokollet ledsaga processionen in i Stockholm. I staden rådde dock en hätsk stämning, det fanns gott om gratis brännvin, människor var berusade. Stenar slungades mot von Fersens ekipage. von Fersen slets ut ur sin riksmarskalksvagn och misshandlas. Han sökte skydd i en fastighet på Stora Nygatan men slets ut igen. Misshandeln fortsatte. Massan var rasande. Kläderna slets av, han pryglades, bespottades och slutligen lynchades von Fersen genom att hans bröstkorg krossades av en man utklädd till sjöman.
Allt detta skedde framför soldater ur Svea Livgarde som var där för att upprätthålla ordningen. Denna händelse går under beteckningen fersenska mordet och är ett av de mest uppseendeväckande morden i Sverige någonsin.
Axel von Fersen och hans familj blev dock rentvådda från mordanklagelserna och han fick en värdig begravning. Monument över Axel von Fersen d.y. finns vid Steninge slott sydost om Sigtuna i Uppland samt vid Löfstad slott söder om Norrköping i Östergötland.
Epitafiet som restes vid Löfstad slott av hans syster Sophie Fersen bär inskriften: "Åt en oförgätlig broder, mannamodet uti hans sista stunder den 20 juni 1810, vittna om hans dygder och sinnes lugn". Axel von Fersen d.ä. och d.y. är tillsammans med andra släktmedlemmar gravsatta i Ljungs kyrka mellan Linköping och Motala i Östergötland.
von Fersen tilldelades många titlar under sitt liv. Här följer tilldelade titlar i kronologisk ordning:
* Korpral vid Livregementet till häst;
* Löjtnant à la suite vid franska regementet Royal Bavière;
* Livdrabant;
* Kornett vid Smålands kavalleriregemente;
* Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente;
* Kapten i armén;
* Stabskapten vid Lätta Dragonkåren;
* Mestre de camp (överste) vid tyska infanteriet i Frankrike;
* Stabsadjutant hos general de Rochambeau;
* Mestre de camp en second vid franska regementet Royal Deux Ponts;
* Överste i armén och kaptenlöjtnant] i survivance vid Livdrabantkåren;
* Överstelöjtnant vid Lätta Dragonkåren;
* Överste för (och ägare av) franska regementet Royal Suédois;
* Överstelöjtnant vid Adelsfanan;
* Minister för Gustav III: s förbindelser med franska kungaparet;
* Ministre plénipotentiaire hos Ludvig XVI;
* Generalmajor i armén;
* Ambassadör hos Ludvig XVII;
* Kommissarie vid kongressen i Rastatt (även ambassadör och slutligen minister);
* En av rikets herrar;
* Kansler vid Uppsala Akademi;
* Ledamot av ridderskapet och adeln vid riksdagen i Norrköping;
* Riddare av Serafimerorden;
* Ledamot av fyra olika tillförordnade regeringar;
* Riksmarskalk;
* Generallöjtnant i armén;
* Utrikesminister i Pommern för Gustav IV Adolf.

Sources

  1. A source for this information is needed.
  2. User: 41B6452D-D9CD-4387-ACDE-90FDC75D85EF. Record: MH:IF2141
  3. 3.0 3.1 * Von Fersen d.y.-1. Forsstrom och Eriksson Wikitree.GED on Jul 16, 2011. Torbjörn Forsström. Record: MH:I523. User: 2AED9D4B-5091-4B9F-B61A-9DBF3AF06570. UPD 06 JUN 2011 13:28:54 GMT+1
  4. User ID: 188FE98F-90CE-4283-BECD-834AFA35E6A8. Record ID Number: MH:IF2142

https://en.wikipedia.org/wiki/Axel_von_Fersen_the_Younger See also:More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Hans Axel your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message private message a profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA Connections
It may be possible to confirm family relationships with Hans Axel by comparing test results with other carriers of his Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA. However, there are no known yDNA or mtDNA test-takers in his direct paternal or maternal line. It is likely that these autosomal DNA test-takers will share DNA with Hans Axel:

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Comments: 1

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.
Von Fersen d.y.-1 and Von Fersen-12 appear to represent the same person because: There is only one Axel von Fersen with the same birth and death date in this family.
posted by Maggie Andersson

Hans Axel is 22 degrees from Cecil B. DeMille, 18 degrees from Rosalie Neve and 10 degrees from Henry VIII of England on our single family tree. Login to find your connection.