Adam Von Moltke

Adam Gottlob Von Moltke (1710 - 1792)

Privacy Level: Open (White)
Lensgreve Adam Gottlob Von Moltke
Born in Godset Walkendorf, Tessin, Mecklenburgmap
Ancestors ancestors
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
Husband of — married [location unknown]
Descendants descendants
Died in Godset Bregentved, Haslevmap
Profile last modified | Created 23 Jan 2017
This page has been accessed 201 times.

Biography

Føiet i Den Danske Lehnsgrevestand 31 Marts 1750 af Frederik V. Lensgreve (Count) til Bregentved. Geheimeraad, Overhofmarschal, Ridder af Elephanten m.m.

Han fik i alt 22 børn med sine to koner. Af dem kan nævnes:

Christian Frederik Moltke Catharine Sophie Wilhelmine Moltke Caspar Herman Gottlob Moltke Ulrikke Augusta Vilhelmine Moltke Christian Magnus Frederik Moltke Frederik Ludvig Moltke Joachim Godske Moltke Adam Gottlob Ferdinand Moltke Juliane Maria Friderica Moltke Gebhard Moltke-Huitfeldt Sophie Magdalene Moltke Berta Moltke Otto Joachim Moltke Sophie Margrethe Birgitte Moltke Carl Emil Moltke

Sources

https://da.wikipedia.org/wiki/Adam_Gottlob_Moltke /

"Kort efter sin tronbestigelse skænkede Frederik 5. Bregentved til sin yndling Adam Gottlob Moltke og oprettede 31. marts 1750 for ham - af godserne Bregentved, Sofiendal, Juellinge og Thurebyholm (senere kom hertil Alslevgaard og Tryggevælde) - Grevskabet Bregentved - hovedbygningen, der vistnok ligger på den oprindelige plads, er opført 1887-91 af arkitekt Axel Berg i rokokostil. Mansardtaget er dækket dels med blåglaserede teglsten, dels med kobber. Af dens tre sammenbyggede, to stokværk høje fløje er den nordre, kirkefløjen, bevaret fra den gamle bygning af hensyn til det prægtige kapel (indrettet af Poul Løvenørn i barokstil) i 2. stokværk. Indkørsel og vestibule findes i sydfløjen, der er smykket med et porttårn med kobberdækket spir (47 meter). Haven er meget stor, med parkanlæg, prægtige alleer og udmærkede drivhuse. Blandt dens prydelser findes en obelisk til minde om Frederik 5. og en bronzestatue, rejst af taknemmelige bønder for gehejmekonferentsråd, Grev A. W. Moltke (1859).” http://lexopen.dk/bygning/b/Bregentved.html/

This profile is a collaborative work-in-progress. [1]

Otto H. A. T. F. A. Von Moltke, 1827-1897, WikiTree ID: Von Moltke-33, made a very detailled Moltke family tree. It is drawn in hand on thin carton sheets, all covered with off-white silk, so it is easy to fold together, and the drawing is made in black Indian ink and with the lines of the ancestors painted in different natural tempera colours. Folded completely out, it is more than 1 square meter, when placed on a big enough surface. It follows the family from 1220 unto 1865.

In 1866 he got the new printed book, by Ritmester H. H. Langhorn: ”De Danske Moltker” ("The Danish Moltkes”) and compared all his family tree data with those in the book. http://www.skislekt.no/adel/Moltke.htm/

Ib Helmuth Schmedes, 1912-1993, WikiTree ID: Schmedes-5, completed Otto´s work, adding with thin pencil the later ancestors

Mht. Ritmester Hans Høxbro Langhorn ( født 1822) er en indirekte familie relation til Moltkerne, hans svigerfar, Ritmester Johannes Frederik Holler, havde en svigerinde ved navn Grevinde Rosalie Moltke (hun var født Hennings). En anden af hans svigerinder levede hos sin tante Grevinde Moltke-Espe. På en eller anden måde er det igennem disse forbindelser, at han blev foranlediget til at skrive bogen om de danske Moltker. Han skrev i øvrigt også Langhorn familiens historie. - - - Translation:

Cavalry Master Hans Høxbro Langhorn (born 1922) is an indirect family relative to the Moltkes. His father-in-law, Cavalry Master Johannes Frederik Holler, had a sister-in-law, Countess Rosalie Moltke (born Hennings). Another of his sisters-in-laws had her home by her aunt Countess Moltke-Espe. In one way or another is it through these links, that he was caused to write the book about the Danish Moltke family. Also he wrote the story about the Langhorn family.

This knowledge I, Tine Schmedes, have got directly from the great grandchild of Cavalry Master H. H. Langhorn, whose name is Karsten H. Langhorn.

  1. First-hand information as remembered by Christian Mörling, Sunday, September 7, 2014.


More Genealogy ToolsSponsored Search
Search
Searching for someone else?
First: Last:

DNA
No known carriers of Adam's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 2
Adam Moltke Image 1
Adam Moltke Image 1

Adam Gottlob Von Moltke Image 1
Adam Gottlob Von Moltke Image 1

Collaboration

Adam is 25 degrees from Walter Morrison, 32 degrees from Alison Wilkins and 9 degrees from Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on our single family tree. Login to find your connection.

V  >  Von Moltke  >  Adam Gottlob Von Moltke