no image

Olof Andersson Westberg (1696 - 1750)

Privacy Level: Open (White)
Olof Andersson Westberg
Born in Västby Helgum Västernorrlandmap
[sibling(s) unknown]
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
Descendants descendants
Father of
Died in Undersåker Jämtlandmap
Profile last modified | Created 3 Oct 2011
This page has been accessed 565 times.

Categories: Family Eurén from Norrland | Helgum (Z) | Undersåker (Z) | Oviken (Z) | Boteå (Y) | Torsåker (Y) | Ramsele (Y).

Contents

Biography

Olof was born in 1696. His parents were farmers. Olof Westberg was the curate at Undersaken. He seems to have been a wife beater according to reports found on his wife's page He passed away in 1750.

From Undersåkers herdaminne

Olof And. Westberg (1742-50), f. 1694 i Västbyn, Helgums s:n, af bondeföräldrar. Stud. i Upsala 30 sept. 1718. Efter en svag prästex. prästv. apr. 1722 till adj. i Oviken; sockenpräst i Boteå 1727. Pastor i 286 UNDERSÅKER
Torsåker mag. Jöns Eurenius inberättar för konsist. 28 nov. 1730, hurusom hans brorsdotter hustru Hedvig Eurenia skall förutan ofta tillförne nu under d. 26:te af sin man hr Olof Westberg vara slagen både brun och blå öfver alla ledamöter, så att hon nu hos pastorn är sängliggande, fruktandes där hos så mycket mera att begifva sig till mannen, som han ofta hotat att omsider dräpa henne. Hon begär ransakning för att kunna alldeles skiljas till bo och hemvist, hälst som hon eljest för hans ovänskaps skull med andra aldrig får gå till Herrans nattvard m. m. Ärendet uppsköts, men pastor Eurenius anmodades att tillsvidare härbergera och sköta henne. (Hdpr. 2/12 1730.)
Westberg förordnades 1733 till v. komm. i Ramsele-Helgum under därvarande komm. Jonas Stadenii suspension. Denne klagade öfver den oförrätt, som adj. Westberg tillfogat honom i afseende på lönens uppbärande. De inkallades för domkapitlet, som 2 okt. 1734 dömde dem att halfvera lönen. Vid samma tillfälle föredrogs en skrifvelse från landbonden på Helgums prästbord Gustaf Gode med anmälan om Westbergs »bränvinsfel och bräckligheter samt fåfänga och alldeles intet uppbyggliga afvundspredikningar», hvilka alla lästes innantill, ett bevis för att han ej gjorde någon flit uti sitt ämbete. W. begärde kommunikation af skrifvelsen för att kunna fria sig från så grofva beskyllningar. (Hdpr. 2/10 1734.) Åtskilligt tyder på, att han vid denna tid ej var fullt normal. Han utn. till komm. i Undersåker 4 nov. 1741, tilltr. 1 maj 1742 och afled af lungsot 10 juni 1750 samt begrofs 17 i s. m. (enl. Kb.; i Tidemans dagbok uppges dödsdagen varit 4 juni).
G. m. Hedvig Eurenia, dotter till prosten P. Eurenius i Oviken, d. i Helgum, begr. 10/8 1766, 74 år g.
Son: Petrus, f. 2/7 1736, antog namnet West-Eurén och blef sist khde i Råneå n. 12.

No more info is currently available for Olof Westberg. Can you add to his biography?

Timeline

1696 jul 29 born in Västbyn, Helgums parish[1][2] (Any source for date 1696 jul 29 vs. 1694 in herdaminne ?". Sälgö-1 06:47, 8 June 2015 (EDT))

1718 sep 30 studied in Uppsala[1]

1722 apr worked in Oviken[1]

1727 parish priest in Boteå[1]

1730 priest in Torsåker[1]

1733 worked in Ramsele-Helgum[1]

1736 jul 2 son Petrus born[1]

1741 nov 4 worked in Undersåker[1]

1750 jun 10(june4?) passed away 53 years old[1]Checked Undersvik C:1 (1706-1799) Bild 99 / sid 95 (AID: v137064.b99.s95, NAD: SE/HLA/1010222) with no success

Sälgö-1 17:52, 18 June 2016 (EDT)

Research Notes

  1. Have tried to find the birth dates in the churchbooks . No success (Sälgö-1 06:51, 8 June 2015 (EDT))
    1. Helgum C:1 (1684-1810) Image 510 / page 47 (AID: v121496a.b510.s47, NAD: SE/HLA/1010069)
    2. Also looked in Undersåker parish Sälgö-1 18:09, 18 June 2016 (EDT) Undersåker C:1 (1689-1784) Image 1340 / page 129 (AID: v115384.b1340.s129, NAD: SE/ÖLA/11100) - No success

To do

  1. there is a CD about Helgum looks like a way to progress. Anyone used it?

Sources

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Undersåkers Herdaminne page 285 nr 15 it says
    "Olof And. Westberg (1742-50), f. 1694 i Västbyn, Helgums s:n, af bondeföräldrar. Stud. i Upsala 30 sept. 1718. Efter en svag prästex. prästv. apr. 1722 till adj. i Oviken; sockenpräst i Boteå 1727. Pastor i Torsåker"
  2. see google map created with ancestors brown markers

See also:
More Genealogy ToolsSponsored by MyHeritage
Search
Searching for someone else?
First: Last:DNA
No known carriers of Olof's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at MyHeritage DNA.Collaboration

There are no public comments yet.Olof is 26 degrees from Charles Darwin, 24 degrees from Amelia Earhart, 24 degrees from Queen Elizabeth II Windsor and 33 degrees from Gilly Wood on our single family tree. Login to find your connection.

W  >  Westberg  >  Olof Andersson Westberg