Category: Frambärare

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer inom detta yrke


Person Profiles (1)

14 Oct 1841 Västansjö, Norrbärke, Kopparbergs län, Sverige - 23 Oct 1907
This page was last modified 12:32, 29 June 2021. This page has been accessed 33 times.