Category: Skorstensfejare

Categories: Yrken

Denna kategori innehÄller profiler av personer som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (1)

25 Oct 1883 Kungsholm, Stockholm, Sverige
This page was last modified 12:43, 31 October 2021. This page has been accessed 28 times.