Category: Slottshövitsmän

Categories: Yrken


Synonymer: Kastellan, slottsfogde, slottsvaktmästare, slottsförvaltare, slottsfogde, borgfogde.

Beskrivning:
Under 1500–1600-talen benämning på slottsfogde. Slottshövitsmannen förvaltade slottet, skötte försvaret och verkade som domare i lägsta instans. Till exempel på Viborgs slott ansvarade slottshövitsmannen för rättsskipningen på slottsområdet ända till 1530-talet, då östra Finland delades i tre domsagor med egna häradshövdingar.


Person Profiles (2)

abt 1350 Lina, Sodertalje, Sodermanlands, Sweden - 21 Mar 1417
bef 1468 - bef 1498




This page was last modified 13:19, 7 January 2020. This page has been accessed 114 times.