upload image

Apolonia Kurkowska's Death Record

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
Surname/tag: Mikonowicz-1
Profile manager: Alina Hudzik private message [send private message]
This page has been accessed 16 times.

Death Record

Polish https://szukajwarchiwach.pl/35/1872/0/2.4/70/skan/full/w9BggRaZcHxu3EvfVkvpGw Death record of Apolonia Kurkowska] N 82. Łuków Apolonia Kurkowska Działo się w Miescie Łukowie dnia dwudziestego piątego Marca Tysiąc Osmset Piędziesiątego roku o godzinie jednastej przed południem. Stawili się Sebastyan Oxentowicz lat czterdziesci trzy i Stanisław Staryssa lat piędziesiąt trzy mający oba Gospodarze Mieszczanie i Oswiadczyli Nam iż dnia dwudziestego drugiego bieżącego Miesiąca i roku o godzinie jednastej w nocy umarła w Łukowie Apolonia Kurkowska lat siedmdziesiąt mająca Corka Michała i Ewy Mikonowiczow Małżonkow. Zostawiła po sobie owdowiałego Męza Antoniego Kurkowskiego Po przekonaniu się naocznie o zejsciu Apolonii Akt ten stawającym swiadkom przeczytany przez Nas podpisany został stawający pisać nie umieją X J Roszkowski PŁ

English: https://szukajwarchiwach.pl/35/1872/0/2.4/70/skan/full/w9BggRaZcHxu3EvfVkvpGw Death record of Apolonia Kurkowska]. Apolonia Kurkowska, 82, Łuków It happened in the town of Łuków on the twenty-fifth day of March in the year One Thousand Eight Hundred Fifty at one o'clock in the morning. Sebastian Oxentowicz, age forty-three, and Stanislaw Staryssa, age fifty-three, both landlords, appeared and testified that on the twenty-second day of the current month and year at eleven o'clock at night Apolonia Kurkowska, age seventy, daughter of Michał and Ewa Mikonowicz, husband and wife, died in Łuków. She left behind her widowed husband Antoni Kurkowski. Having witnessed Apolonia's death, this deed, read to the witnesses present, was signed by the witnesses who cannot write, X J Roszkowski PŁ.

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.