Harlosa_socken.jpg

Harlösa socken

Privacy Level: Open (White)
Date: 1100 [unknown]
Location: Harlösa, Malmöhus, Swedenmap
This page has been accessed 257 times.


Harlösa socken i Skåne ingick i Frosta härad i Malmöhus län och ingår sedan 1971 i Eslövs kommun och motsvarar från 2016 Harlösa distrikt. Platsen har ursprung i medeltiden och kyrkan är uppförd på 1100 talet. [Harlösa parish in Skåne was part of Frosta district in Malmö county and has been part of Eslöv municipality since 1971 and corresponds from 2016 to Harlösa district. The place has its origins in the Middle Ages and the church was built in the 12th century.]

Harlösa dopfunt.

Platsnamn inom socknen: [Place name within the parish:]

 • Asperöds Hus
 • Brasahus och kalthus, Bjersjöholms Hus, Böckare Hus
 • Elmhult
 • Fiskare Hus, Fälads Hus
 • Gommarp, Gommarps Hus
 • Harlösa By, Harlösa Fattighus, Harlösa Gård, Harlösa skolhus
 • Hishult, Hjelmaröd
 • Hjularöds Smedja, Hjularöds Gård, Hjularöds Tegelbruk
 • Holfsermöllan
 • Hultsberg, Hultsbergs Hus
 • Hunneberga, Hunneberga Skolhus, Hunneberga Skogvaktarshus
 • Höghult, Höghults hus
 • Jagare hus, Fiskarehus
 • Kalthus och Brasehus
 • Kockahus
 • Kromhult
 • Kulla hus
 • Kyle hus
 • Liahus, Löfhults hus
 • Möllohuset
 • Plantholmen
 • Romhult
 • Rothuset
 • Ryd, Ryds gatuhus
 • Röddinge hus
 • Sjöholmshus
 • Skoghultshus
 • Skogvaktarehus
 • Stenhuset
 • Stenborgshus
 • Stensmohus
 • Trälsborg
 • Wiken
 • Åker, Åsnersel, Åsnersels hus


Harlösa kyrka 1929.


Mer information: [More information:] Harlösa socken Harlösa kyrka Harlösa parish

Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Harlösa (M)