Category: Jordtorpare

Categories: Yrken inom jordbruk | Yrken


Torpare eng. crofter, cottager, tenant farmers

Torparna hade egen bostad, kreatur med tillhörande åkermark (som arrenderades). Arrendet betalades, som sagt, i form av dagsverken till markägaren. Torpen kunde ligga långt från godset. Brukningsrätten av torpen ärvdes.

Person Profiles (6)

02 Jun 1852 Ludgo (D) - 09 Apr 1917
19 Apr 1850 Stora Rosendalen, Gruvorna, Dalhem (H), Kalmar, Sverige - 05 Oct 1937
07 Jul 1870 Torpsgård, Moheda (G), Sverige - 03 Jan 1965
08 Mar 1817 Östuna, Uppsala, Sverige - 11 Nov 1887
01 Nov 1823 SÖDRA RÅGEBODA, Lönsboda, 28070, Sverige - 09 Feb 1906
15 Aug 1843 Lundholmen, Vrigstad, Jönköping, Sweden - 12 Aug 1920 photo
This page was last modified 06:33, 19 August 2018. This page has been accessed 116 times.