Category: Connecticut, Immigrants from Sweden

Categories: Connecticut, Immigrants

Name: AdminEntity, Immigrants from Country
From Country:Sweden
To Country:United States
To Entity:Connecticut
Instructions:Space: Migration Category Structure
Map of Profiles:WikiTree+ Maps
Project / Team:Categorization

Subcategories (10)


Person Profiles (25)

A

Dec 1849 Sweden - 1933
29 Jul 1864 Andersbo, Nora, Västmanland,, Sweden

B

31 Mar 1886 Haga, Göteborg och Bohus, Sweden - 21 Feb 1974 photo

E

25 Aug 1890 Färna bruk, Gunnilbo, Västmanland, Sweden - 13 Oct 1976 photo

F

05 Oct 1895 Untra, Söderfors, Uppsala, Sweden - 18 Jan 1990 photo
28 Nov 1890 Söderfors, Uppsala, Sweden - 28 Sep 1966
25 May 1905 Söderfors, Uppsala, Sweden - 16 Jan 1998
05 May 1880 Älvkarleby, Uppsala, Sweden - 31 Jan 1942
21 Feb 1898 Söderfors, Uppsala, Sweden - 25 Jan 1972

F cont.

18 Mar 1888 Söderfors, Uppsala, Sweden - 17 Oct 1969
10 Mar 1900 Söderfors, Uppsala, Sweden - 02 Nov 1982 photo
24 Feb 1886 Söderfors, Uppsala, Sweden - 17 Sep 1975
26 Oct 1882 Älvkarleby, Uppsala, Sweden - 12 Jul 1976 photo
06 Jun 1907 Söderfors, Uppsala, Sweden - 19 Nov 1910

G

21 Jun 1881 Munka Ljungby, Kristianstad, Sverige - 21 Jul 1951
20 Mar 1886 Munka Ljungby, Kristianstad, Sweden - 12 May 1967 photo
21 Mar 1904 Solna, Stockholm, Sweden photo

H

22 Jan 1904 Turinge, Stockholm, Sweden - 04 May 1982

J

06 Jul 1852 Rävagården, Södra Säm, Älvsborg, Sverige

L

01 Jun 1881 Gunnarsjö, Halland, Sverige - 24 Nov 1917

M

1924 Sweden - 01 Oct 2005

O

25 Mar 1889 Ärtemark, Älvsborg, Sverige - 20 Jan 1957

S

02 Jan 1902 Söderfors, Uppsala, Sweden - 05 Nov 1995 photo

T

06 Jan 1871 Landskrona, Malmöhus, Sweden - 11 Dec 1931

V

18 Jun 1885 Söderfors, Uppsala, Sweden - 20 Nov 1972
This page was last modified 13:16, 16 December 2019. This page has been accessed 50 times.