no image
Privacy Level: Open (White)

Michel Seidel (1550 - 1616)

Michel Seidel
Born in Werder i Pommern eller Ã?stpreussemap
Son of [father unknown] and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
Husband of — married 1590 [location unknown]
Descendants descendants
Died in Helsingørmap
Profile last modified | Created 26 Jul 2009
This page has been accessed 473 times.
This profile lacks source information. Please add sources that support the facts.

Biography

SourcesMore Genealogy ToolsSponsored Search
Is Michel your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Michel's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments: 1

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.
Geni.com

Michel Seidel Gender: Male Birth: 1550 Verder, Pommern, Prussia Death: August 22, 1616 (65-66) Helsingor, Fredericksborg,, Helsingør, Denmark Immediate Family: Son of ukendt and ukendt Husband of Margrethe Baltzersdatter and Trine Rheinholdtsdatter Father of Anne Michelsdatter; Lisbeth Michelsdatter; Maren Michelsdatter Seidel; Jacob M.Greve Seidel; Karine Michelsdatter Seidel and 4 others Added by: Luitje Cornelius (Kees) Spithost on January 22, 2007 Managed by: Per Vetlesen and 9 others 0 Matches Research this Person 1 Inconsistency Contact Profile Managers View Tree Overview Media Timeline Discussions Sources (54) Revisions DNA About English (default) history Michel Seidel blev gift første Gang mellem 1586 og 1592; da hans første Hustru MARGRETHE BALTZERSDATTER havde forskellige Slægtninge i Helsingør - saaledes var hendes Morbroder OLUF PEDERSEN som nævnt Raadmand dér - og utvivlsomt selv er opvokset i Helsingør, har Michel Seidel sikkert først truffet hende efter at være kommet der til Byen. Hun døde 1611, altsaa efter c. 20 Aars Ægteskab. I dette Ægteskab var 8 Børn; i Overensstemmelse med Tidens Skik og Brug har Michel Seidel holdt Amme til sine Børn; Kirkeregnskaberne for St. Olai Kirke anfører saaledes, at ”24 Julius 1601 ringedes med de smaa Klokker for Michel Seidels Ammes Barn” (ved dets Begravelse).

Den 20. November s. A. holdtes der i Helsingør Skifte efter ham mellem hans Enke TRINE REINHOLDTSDATTER og hans efterladte 8 Børn af første Ægteskab, af hvilke de 2 ældste Døtre ANNE og MAREN var gift henholdsvis med ERIK NIELSEN BAGER og HANS OLUFSEN; Formynder for Enken var Jens Ravn, og de 6 yngste Børns Formyndere var: for LISBETH MICHELSDATTER hendes trolovede Fæstemand Hans Jørgensen, for JACOB MICHELSEN Trud Behnen, for KAREN Hans Nielsen, for MARGRETHE den ældste Søsters Mand Erik Nielsen Bager, for DORETHE Christen Søffrensen, og for ELSE den næstældste Søsters Mand Hans Olufsen. Byfoged Michel Seidels Bo beløb sig ialt til en Værdi af omkring 7.000 Rd. Gældsposterne udgjorde tilsammen c. 5.900 Rd., saaledes at der blev godt 1.000 Rd. tilovers til Deling mellem Arvingerne.

Mand: Michel Seidel Født: 1550 i Werder, Pommern el. Østpreussen - Død: Aug 1616 i Helsingør - Stilling: Rådmand, Byfoged - Elisabeth Christoffersens ane nr: 7058

Gift 1590 i Helsingør

http://www.klarskov.org/sommer-slaegten/michel-seidel.htm

Viet i 1590. read more View All Immediate Family Text ViewAdd Family Showing 12 of 16 people

Trine Rheinholdtsdatter wife

Margrethe Baltzersdatter wife

Anne Michelsdatter daughter

Lisbeth Michelsdatter daughter

Maren Michelsdatter Seidel daughter

Jacob M.Greve Seidel son

Karine Michelsdatter Seidel daughter

Margrethe Michelsdatter Seidel daughter

Dorethe Michelsdatter Seidel daughter

Else Michelsdatter Seidel daughter

Hans Mikkelsen Lundt son

ukendt mother

posted by Katrina Richards

S  >  Seidel  >  Michel Seidel

Categories: Unsourced Profiles | Denmark, Unsourced Profiles