Help:Nl:Compacte stamboom

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL) | WikiTree Tools and Apps

Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: JvB

De Compacte Stamboom (Compact Family Tree) toont acht generaties op één pagina. Je kunt deze openen via het tabblad Family Tree & Genealogy Tools op profielen of via de persoonsgebonden pull-down menu's.

Contents

Pictogram Links naar stambomen en afstammelingen

De kleine groene pictogrammen rechts van de naam van elke voorouder zijn links (snelkoppelingen).

Het stamboompictogram tree-link.gif verwijst naar een Compact Family Tree die begint met die voorouder.

Het tweede pictogram descendant-link.gif verwijst naar een lijst met afstammellingen van deze persoon.

Bevestigd met DNA en Onzekerheid indicatoren

Je ziet soms DNA-vinkjes of "uncertain (onzeker)" naast sommige namen. Dit zijn Relatie Status indicatoren. Zie Bevestigd met DNA en Onzeker voor meer informatie.

In de Compact Family Tree zijn deze indicatoren van toepassing op de relatie tot het kind. Als een man bijvoorbeeld een bevestigde DNA-indicator bij zijn naam heeft, betekent dit dat zijn relatie met zijn zoon of dochter is bevestigd. Met andere woorden, het is de positie in de stamboom die wordt bevestigd.

Verdwijnen van blauwe en roze lijnen

Als je met de muis over verschillende delen van de pagina beweegt, zie je roze en blauwe lijnen verschijnen en verdwijnen. Het zal niet meteen duidelijk zijn wat deze aan het doen zijn.

Deze lijnen verbinden alle voorouders van een persoon. Dit zijn niet de haakjes die je in een traditionele stamboomstructuur ziet.

De donkerste blauwe lijn is de vaderskant van de startpersoon. De donkerste roze lijn is van de moeder. Naarmate de generaties verder weg zijn, worden de lijnen korter en lichter.

Ze zijn bedoeld om één deel van de stamboom per keer te markeren en de aandacht te vestigen op onvolledige takken. Een korte of ongebalanceerde lijn is een snelle visuele indicatie van voorouders die je nog mist.

Als je deze regels liever niet ziet, houd dan je cursor in de marge.

Delen

Compact Family Trees zijn ideaal om te delen, vooral met autosomale DNA test matches. Zie DNA Matches voor meer informatie.

Verpakt met informatie

In een compacte stamboom staat zoveel mogelijk voorouder informatie in een zo klein mogelijke verticale ruimte. Hierdoor is het eenvoudig om te zoeken op bekende namen of plaatsen.

Deze stamboomvorm is niet bijzonder geschikt voor de meeste genealogische doeleinden. Er zijn betere overzichten op WikiTree voor het begrijpen van relaties, zien welke informatie ontbreekt, enz. Maar ze zijn ideaal om snel te zien wat je weet over acht generaties van je voorouders.

Gecontroleerde Privacy

De privacy wordt bewaakt. Iedereen kan een Compact Tree-pagina bekijken, maar wat deze te zien krijgt, is afhankelijk van privacy settings en de Trusted List van elk afzonderlijk profiel in de stamboom.

Als jij, de startpersoon, geen openbare stamboom hebt, zullen personen die niet op jouw Trusted list staan een lege pagina zien. Alleen een verklaring dat het een privé stamboom is wordt getoond.

Als jou profiel openbaar is maar die van je moeder niet, zegt de regel voor je moeder bijvoorbeeld "[private]" tenzij de kijkende gebruiker op haar Trusted List staat. De profielen van haar ouders zullen normaal verschijnen, tenzij ze privé profielen hebben of de kijkende gebruiker op hun Trusted List staat, enz. enz. De privacy-instellingen en Trusted List voor elk individueel profiel wordt gecontroleerd.

De volledige datums en locaties worden niet weergegeven voor privépersonen, tenzij men op de Trusted List van deze persoon staat. Buitenstaanders zullen alleen de datums van geboorte/overlijden zien afgerond op 10 jaar.

De hoofdgedachte is: voel je vrij om je stamboom te delen!

Als je je stamboom wilt delen, kopieer en plakt je de URL in de adresbalk van je webbrowser. Het zal er zo uitzien https://www.wikitree.com/treewidget/Roberts-7085/5 maar met jouw WikiTree ID inplaats van Roberts-7085.

Ahnen Nummering

Je ziet nummers naast elke persoon in de stamboom. Ervaren genealogen die het "ahnen" nummering systeem gebruiken kunnen dit nuttig vinden.

Misschien wilt je ze gewoon zien als tijdelijke aanduidingen. In tegenstelling tot conventionele boomstructuren, heeft de Compact Tree geen lege plekken. Als je vader bijvoorbeeld onbekend is, zie je geen lege plek naast hem. Je zult gewoon de kant van je moeder zien. Dit maakt het natuurlijk compacter.

Hoewel de Compact Tree geen ruimte biedt voor een ontbrekende voorouder, heeft deze wel een nummer. Alle 255 mensen in de acht generaties hebben hun eigen nummer. Het cijfer geeft de positie in de stamboom aan.

  1. is voor jou
  2. is voor je vader
  3. is voor je moeder
  4. is voor je grootvader van je vaders zijde
  5. is voor je grootmoeder van je vaders zijde
  6. is voor je grootvader van je moeders zijde
  7. is voor je grootmoeder van je moeders zijde, etc.

Als je vader mist, is er bijvoorbeeld geen # 2.

Als je vertrouwd raakt met deze cijfers, zult je patronen gaan zien die ze handig maken. Bijvoorbeeld, even nummers zijn mannen en oneven nummers zijn vrouwen. Het nummer van een vader is tweemaal het nummer van zijn zoon, etc.This page was last modified 23:22, 15 October 2021. This page has been accessed 656 times.